Công ty CP XNK Và Đầu Tư Milan Việt Nam

  • Mã số doanh  nghiệp: 0104-703-060
  • Giấy phép ĐKKD số: 0103-046-812
  • ĐK ngày: 24/05/2010
  • Hotline: 0987 793 539
  • Email: Sieuthibepphuongnam@gmail.com